voor dagbesteding, activering en ontmoeting

www.dieverdoatsie.com

Bezoek- en postadres:
Stationsstraat 8,
9974 SK Zoutkamp
Telefoonnummer dagelijks:
0595-401956


De openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 - 16:30
info@dieverdoatsie.com

Over Ons                                               

 

MISSIE

Dieverdoatsie is een kleinschalige dagbesteding en biedt belevingsgerichte dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, deelnemers met een licht verstandelijke beperking, een psychische of psychiatrische aandoening, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en ouderen met beginnende dementie.

Op een leuke en zinvolle manier de dag doorbrengen en van betekenis zijn, is belangrijk voor iedereen. Wij ondersteunen je graag als dit niet meer vanzelf gaat.

 

VISIE

Wij vinden het belangrijk dat je de dag op een zinvolle manier kunt invullen, je jezelf kunt ontwikkelen en mee kan doen in de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat je aan het einde van elke werkdag met een tevreden en positief gevoel weer naar huis gaat!

Dat doen we door in een veilige omgeving en kleinschalig dagbesteding te bieden. We kijken samen met je naar je persoonlijke wensen en behoeften en onderzoeken waar je mogelijkheden en talenten liggen, zodat we bij jou passende dagbesteding kunnen bieden. We motiveren en begeleiden je hierbij op een positieve manier.

Niks moet en alles mag.

De dagbesteding vindt plaats in het voormalig Stationsgebouw in Zoutkamp, waar we beschikken over een ruim atelier, een keuken, houtwerkplaats, een schuur en een grote tuin.

We bieden verschillende soorten activiteiten, zoals handwerken, creatief bezig zijn, houtbewerking, meubels maken, koken, tuinier, wandelen, sporten, een spelletje doen. Kortom; er is heel veel mogelijk! En hebben we het nog niet in huis dan doen we ons uiterste best om het mogelijk te maken.

We vinden een ontspannen sfeer en gezellig samen zijn erg belangrijk. Iedereen is anders en iedereen mag er zijn. De sfeer maak je met elkaar en daar doen we allemaal ons best voor.

Zo maken we er samen een plek van waar je jezelf kunt zijn en je je thuis voelt.

 

UITSLUITINGSCRITERIA

Wij willen goede zorg en passende dagbesteding bieden.  We kiezen er daarom voor geen zorg te verlenen aan cliënten:
- met een ernstige verstandelijke beperking;
- met een meervoudige beperking;
- die rolstoel gebonden en niet zelfredzaam zijn;
- met ernstige psychiatrische problematiek die behandeling nodig hebben;
- met agressief of grensoverschrijdend gedrag;
- met ernstige verslavingsproblematiek, waar hij/zij niet bereid is om aan te werken;
- die verpleegkundige zorg nodig hebben of medicatie toegediend moeten krijgen;
- jonger dan 18 jaar;

Op basis van de aanmelding en een intakegesprek wordt duidelijk of Dieverdoatsie de zorg en ondersteuning kan bieden die de hulpvrager nodig heeft. (printversie)