voor dagbesteding, activering en ontmoeting

www.dieverdoatsie.com

Bezoek- en postadres:
Stationsstraat 8,
9974 SK Zoutkamp
Telefoonnummer dagelijks:
0595-401956


De openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 - 16:30
info@dieverdoatsie.com

Medezeggenschap, Klachten en Privacy-beleid

 
MedezeggenschapCliënten oefenen invloed uit op onze organisatie. Dat vinden wij belangrijk, want hun mening doet ertoe. Cliënten weten immers zelf het beste wat zij willen of wat beter kan. Zij geven hun mening in jaarlijke kringgesprekken. Daarnaast hebben de clienten inspraak in activiteiten op de dagbesteding en zijn we continue met elkaar in gesprek.
 
VertrouwenspersoonOnze vertrouwenspersoon is: Carin de Wind-Tammens, Medewerker Geestelijke Verzorging in de Twaalf Hoven in Winsum. Haar telefoonnummer is: 06 55118936. Carin de Wind is onafhankelijk en het aanspreekpunt voor medewerkers/vrijwilligers die ongewenst gedrag of ongelijke behandeling ervaren, die misstanden in de organisatie zien of vermoeden, of die betrokken zijn in een conflict in de werksituatie.
 
Privacy-beleid: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw privacy. In deze privacyverklaring leest je wat wij met jouw persoonsgegevens doen en hoe wij jouw privacy beschermen. Klik hier voor de Privacy-verklaring

Klachten: Bij Dieverdoatsie vinden we het belangrijk dat jij goed wordt begeleid en ondersteund. En dat je daar tevreden over bent. Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Dieverdoatsie. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid in de wet (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Een klacht houdt in dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je wordt behandeld door de medewerkers of dat je ontevreden bent over de geboden zorg of faciliteiten.

Hieronder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over Dieverdoatsie.

Er zijn meerdere mogelijkheden om aan te geven dat je een klacht hebt. Je bent vrij om te kiezen op welke manier bij jou past.

Heb je een klacht? Ben je ergens niet tevreden over? Of doen we niet wat we hebben afgesproken? Het is fijn als we dat samen op kunnen lossen. Je kan je klacht  op een rustig moment bespreken met je begeleider. 

Je kan ook een afspraak maken met de eigenaar van Dieverdoatsie: Henk Zijlstra (06-25557167). Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek die je hierbij helpen kan, bijvoorbeeld je ouders of begeleider.

Je kan ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Stichting Klachtenregeling. Ook hierbij kan je persoonlijk begeleider of jouw familie je helpen.

Wil je direct een klacht indienen? De klachtenfunctionaris van Stichting Klachtenregeling is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 17.00 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 085 – 485 85 60. Je kunt jouw klacht ook melden via info@klachtenregeling.nl.

Het is belangrijk dat je in jouw bericht je contactgegevens vermeldt.

De klachtenregeling vindt je hieronder nogmaals om even af te drukken, evenals een stroomschema die bij de klachtenregeling van toepassing is.

Klachtenregeling Dieverdoatsie (printversie)

Stroomschema