voor dagbesteding, activering en ontmoeting

www.dieverdoatsie.com

Bezoek- en postadres:
Stationsstraat 8,
9974 SK Zoutkamp
Telefoonnummer dagelijks:
0595-401956


De openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 - 16:30
info@dieverdoatsie.com

Medezeggenschap, Klachten en Privacy-beleid

 
MedezeggenschapCliënten oefenen invloed uit op onze organisatie. Dat vinden wij belangrijk, want hun mening doet ertoe. Cliënten weten immers zelf het beste wat zij willen of wat beter kan. Zij geven hun mening in jaarlijke kringgesprekken. Daarnaast hebben de clienten inspraak in activiteiten op de dagbesteding en zijn we continue met elkaar in gesprek.
 
VertrouwenspersoonOnze vertrouwenspersoon is: Carin de Wind-Tammens, Medewerker Geestelijke Verzorging in de Twaalf Hoven in Winsum. Haar telefoonnummer is: 06 55118936. Carin de Wind is onafhankelijk en het aanspreekpunt voor medewerkers/vrijwilligers die ongewenst gedrag of ongelijke behandeling ervaren, die misstanden in de organisatie zien of vermoeden, of die betrokken zijn in een conflict in de werksituatie.
 
Privacy-beleid: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw privacy. In deze privacyverklaring leest je wat wij met jouw persoonsgegevens doen en hoe wij jouw privacy beschermen. Klik hier voor de Privacy-verklaring

Klachten: Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Tips om een klacht goed te verwoorden - Klachtenportaal Zorg

 

Klacht indienen over geleverde zorg - Klachtenportaal Zorg