Bezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op 25 mei 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan Dieverdoatsie. Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit heeft geleid tot de bevinden die in een rapport zijn weergegeven. 

 

Conclusies:

 

Op basis van de bevindingen trekt de inspectie de volgende conclusie: 

Dieverdoatsie heeft de genoemde randvoorwaarden voor veilige en goede zorg beschreven en geimplementeerd.