voor dagbesteding, activering en ontmoeting

www.dieverdoatsie.com

Bezoek- en postadres:
Stationsstraat 8,
9974 SK Zoutkamp
Telefoonnummer dagelijks:
0595-401956


De openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 - 16:30
info@dieverdoatsie.com

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen hun uiterste best om je zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Daar mag je op rekenen. Toch kan het gebeuren dat je niet altijd tevreden bent. Hopelijk neemt een goed gesprek in zo’n geval uw onvrede weg. Jouw ervaring kan dan een bijdrage zijn aan het verbeteren van onze zorg.

Ondersteuning

Vind je het lastig om jouw klacht te bespreken met de direct betrokkene? Dan kun je om ondersteuning vragen. Als cliënt kun je terecht bij jouw individuele begeleider, behandelaar of mantelzorger. Zij kunnen dan contact opnemen met de groepsbegeleider of de direktie van Dieverdoatsie. 

Klachtenfunctionaris

Wanneer je er alsnog niet uitkomt, dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van SoloPartners. Je mag je met een klacht ook altijd direct tot de klachtencommissie wenden. De klachtencommissie van SoloPartners is ingesteld als dienstverlening voor organisaties werkzaam in zorg en welzijn die vallen onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Dieverdoatsie hecht er belang aan de klachten te laten behandelen door een onafhankelijke klachtencommissie. 

 

Ga naar hun site voor meer informatie